Готуємося до олімпіади з української мови

Повторюємо 1 клас
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 варіант
1. Визнач рядок, у якому буквосполучення поєднуються на письмі нижнім з’єднанням.
а) ба, яд, рв, нг, со;
б) да, юр, пи, вц, ср;
в) ал, жм, ня, хл, мл.
2. Познач рядок, у якому правильно поставлені розділові знаки у кінці речення.
а) Біля озера шумлять горіхи. Скільки їх тут. Які вони смачні та корисні?
б) Прийшла рання весна! Як весело співають пташки. Але в лісі ще морозно?
в) Пройшов дощ. Куди поділись чорні хмари? Вибігай босоніж, дітвора!
3. Познач рядок, у якому слова підходять до звукової схеми:
- ·/ - ·.
а) літо, сіно, діти, день, вірш;
б) вода, море,  риба, баба, село, зима;
в) лижа, Віра, трава, явір, їжа.
4. Познач рядок,  у якому слова правильно поділені на склади.
а) вер-бо-ві, со-лов’-ї, кри-нич-ка, бе-рез-не-ве;
б) співа-ють, пере-літа-ють, пусту-ють, в’ю-ть;
в) сте-ж-кою, гіл-оч-ка-ми, дж-ме-ли-ки, дз-ер-ка-ло.
5. Визнач рядок, у якому всі записані букви позначають приголосні звуки.
а) б, я, р, н, о;
б) л, ж, н, х, м;
в) а, ю, п, ц, р.
6. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [к о р о в а], [з еи м л я], [х л' і б], [м и р]; 
б) [з и м а], [ч а ш' к а], [к а в у н' ч и к], [к р а щ е]; 
в) [д и м а р], [т а й' н а], [р а д' і с т'], [к а п у с т а].
7. Визнач рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки.
а) юннат, матір’ю,  Японія;
б) суддя, земляний,  обличчя;
в) вечеря, вівця, ллє, бюлетень.
8. Визнач рядок, у якому всі слова означають назву предмета.
а) пролісок, криниця, жолудь, цуценя, колосся;
б) книжковий, кокосовий, малярський, пасажирський;
в) високо, гаряче, холодно, красиво, смачно.
9. Познач рядок з хибним твердженням.
а) Буква щ завжди позначає два звуки.
б) Подовжені приголосні позначають два однакових звуки.
в) Подовжені приголосні позначають один подовжений звук.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) м…язи, кіл…це, пал…ма, порт…фель, ал…бом;
б) п…ять, подвір…я, їдал…ня, в…юн, хом…як;
в) в…язкий, в…ялий, сузір…я, п…явка, прислів…я.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В2 варіант
1. Познач рядок, у якому всі слова означають дію предмета.
а) підготувати, перейти, скеля, крутий, січневий;
б) ушкодити, колоситися, розгорнути, сміятися;
в) серветка, дешевий, санаторій, секрет, джерело.
2. Познач рядок з правильним твердженням.
а) У кінці питального речення ставиться знак оклику.
б) Крапка ставиться у кінці кожного речення.
в) Знак оклику ставиться у кінці окличного речення.
3. Познач рядок, у якому слова підходять до звукової схеми:
· -/- · - .
а) актив, аспект, атлас, усміх;
б) асфальт, анонс, антракт;
в) алмаз, актор, аґрус, автор.
4. Познач рядок, у якому слова правильно поділені на склади.
а) пта-шин-ий, я-скрав-ий, ше-лес-тя-ть, го-лос-ок;
б) роз-мо-ва, дзьо-бик, стеб-лин-ка, ві-те-рець;
в) фі-а-л-ка, пі-дсніж-ни-к, га-л-я-ви-н-ка, жа-йво-ро-нок.
5. Познач рядок, у якому всі слова – слова-родичі.
а) м’ята, м’ятний, пом’ятий, м’яти;
б) вода, водити, водичка, підводити;
в) молодість, молоденький, молодий, молодець.
6. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [п а м й' я т н и й'],  [й' ї д а л' ь н' я], [м а л' ь о в а н и й'], [д о щ и к]; 
б) [о с' і н': і й'], [о л' і в е ц'], [п р о л' і с о к], [с у з' і р й' а];
в) [п й' я т' ь], [в е с н' я н и й'], [щ е б е т а т и], [м а ь й' о н е з].
7. Визнач рядок, у якому всі букви я, ю, є позначають один звук.
а) знання, втретє, вулиця, радістю;
б) лекція, ланцюг, лілія, мільярд;
в) лялька, магнезія, м’ясо, ясен.
8. Познач рядок, у якому всі записані  букви позначають голосний звук.
а) у, о, е, а, і;
б) а, й, в, н, р;
в) л, ш, н, ч, ь.
9. Визнач рядок, у якому буква в позначає пом’якшений звук [в’].
а) здоров’я, бавовна, солов’ї, автобус, автомат;
б) авіація, вікно, відерце, перевізник, віслюк, вісім;
в) Австралія, прислів’я, березневий, черв’як, в’ялий.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) риб…ячий, пір…я, солом…яний, здоров…я;
б) плем…я, кул…ка, обов…язок, ал…бом;
в) п…є, мал…я, п…єса, гал…явина.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В3 варіант
1. Познач рядок, у якому слова неправильно поділені на склади.
а) мой-орі-ти, мі-ль-йон, ко-зацьк-ий, ви-ход-жу;
б) тор-бин-ка, ва-рен-ня, сльоз-ки, со-ло-вей-ко;
в) тро-ян-да, я-кір, за-дзво-ни-ти, ляль-ка.
2. Познач рядок, у якому наголошеним є третій склад.
а) блискавка, світанок, шипшина, ящірка;
б) чоловічий, горобчиха, мандрівник, гороб’ята;
в) вишневий, співаю, їжачок, галявина.
3. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [л о ж к а], [й' а г’ і д к а], [к у з н'  а], [в’ і з]; 
б) [г н'  і з д о], [х в о р о с т'  и н к а], [х в’ і с т], [к в’ і т н и к];
в) [в у з'  к и й' ], [х в'  і р т к а], [м а я к], [б у р' я].
4. Познач рядок, у якому всі слова підходять до звукової схеми:
= ·/=: · .
а) відділ, Ілля, збіжжя, гілля;  
б) щастя, листя, узлісся, життя;
в) міддю, ніччю, сіллю, рілля.
5. Визнач рядок, у якому всі букви я, ю, є позначають два звуки.
а) лящ, миля, перепелиця, міліція;
б) маєток,  маяк, п’єса, ювелір;
в) людство, межиріччя, хімія, хазяїн.
6. Познач рядок з хибним твердженням.
а) Букви я, ю, є завжди позначають два звуки.
б) Букви я, ю, є позначають два звуки, коли стоять після апострофа.
в) Букви я, ю, є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова, складу, після голосного.
7. Познач рядок, у якому всі слова починаються на приголосний звук.
а) жираф, вітер, гусениця, держава, пейзаж;
б) слухач, склянка, рукав, ізюм, едельвейс;
в) двірник, енциклопедія, заєць, кожух.
8. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) ластів…я, гороб…ятко, кам…яний, зіб…єш;
б) кр…яж, м…язи, кип…яток, полум…я;
в) рум…янець, прислів…я, кіл…це, п…явка.
9. Визнач рядок, у якому всі слова закінчуються на голосний звук.
а) фрукти, фільм, хвоя, човник;
б) цифра, ліжко, сонце, щеня;
в) дощик, гайок, колір, соловейко.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.
а) вітал…ня, ред…ка, пол…ка, сміливіст…;
б) олен…, ден…, кл…юква, задн…є;
в) нян…я, вечірн…є, дідус…, серпен….


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В
4 варіант
1. Визнач рядок, у якому буквосполучення поєднуються на письмі верхнім з’єднанням.
а) ба, од, ро, фа, со;
б) да, юр, пм, ца, ср;
в) ал, жм, ня, хл, мл.
2. Познач рядок, у якому наголошеним є другий склад.
а) канікули, екіпаж, механік, бутерброд;
б) морозиво, політ, щоденник, зупинка;
в) соловейко,  дитина, соняшник, смуга.
3. Познач рядок з правильним твердженням.
а) Буква ї позначає два звуки, коли стоїть після апострофа, на початку слова, складу, після голосного.
б) Буква ї позначає один звук.
в) Буква ї завжди позначає два звуки.
4. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) подвір…я, здоров…я, щебетанн…я, прем…єра;
б) п…явка, м…язи, п…ятниця, кав…ярня;
в) сілл…ю, колекці…я, вченн..я, голуб…ятник.
5. Познач рядок, у якому всі слова підходять до звукової схеми:
- ·/-: · .
а) чуття, тушшю, суддя, ніччю;
б) Ганна, ванна, сонна, манна;
в) денна, рілля, життя, ранній.
6. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [у ч и т е л'], [ж о л у д'],  [б о р о т' б а], [м у д р' і с т']; 
б) [в і р н і с т' ь], [м о л о ч' н и й], [о з е р ц е], [о л і в е ц]; 
в) [л' о т ч и к], [м й' а к о т'],  [к' і н е ц ь], [ м о р о з и ш ч е].
7. Познач рядок, у якому всі букви позначають глухі приголосні звуки.
а) с, п, ф, т, к;
б) л, в, р, д, ч;
в) а, о, е, у, і.
8. Познач рядок, у якому всі записані слова є словами-родичами.
а) маляр, малюнок, малий, малювати, маленький;
б) камінець, камінь, закам’яніти, кам’янистий, кам’яновугільний;
в) світ, світліти, свій, світанок, свійський, світання.
9. Познач рядок, у якому записані слова протилежні за значенням
а) день - ніч, світ – темрява, верх – низ, злість – доброта;
б) холодно – тепло, сміятися – посміхатися, кінець – завершення;
в) купувати – продавати, давати – віднімати, тонкий – дзвінкий.
10. Познач рядок, у якому всі записані слова складаються з двох складів.
а) ательє, дзьоб, мільйон, сидять, золото;
б) коваль, пральня, вузький, віконце, квочка;
в) місяць, бульйон, батько, гусінь, олень.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В5 варіант
1. Познач рядок з правильним твердженням.
а) Буквосполучення дж, дз позначають два звуки, якщо стоять на початку слова.
б) Буквосполучення дж, дз позначають один звук.
в) Буквосполучення дж, дз завжди позначають твердий приголосний звук.
2. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) в…язниця, м…ячик, примор…я, довір…я;
б) взутт…євий, біблі…я, кур…єр , фе…я;
в) каліграфі…я, армі…я, м…ятний, гулянн…я.
3. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [б і г а й' е ш], [с и н и ц а], [л і т н' о г о], [д о г о т' ]; 
б) [з а т' ь о х к а й' є], [в’ і р' ь о в к а], [д з' ь о б], [ґ у д з и к]; 
в) [м й' а т а], [п л о ш ч а], [в е ч’ і р н' і й'], [й' а л и н к а].
4. Познач рядок, у якому наголошеним є перший склад.
а) ніченька, гілка, темний, подорож;
б) сніжинки, вбрання, веснонька, зірочки;
в) каштани, хижак, білий, снігурі.
5. Познач рядок, у якому всі букви можуть позначати два звуки.
а) а, о, у. е, и;
б) дж, дз, ь, ф;
в) ю, я, ї, щ, є.
6. Познач рядок, у якому всі записані слова є словами-родичами.
а) дзвінок, дзвін, дзвеніти, дзвінкий;
б) гартувати, загартований, готувати, заготівля;
в) гірський, гора, горе, горювати, гірник.
7. Познач рядок, у якому всі записані слова є ознаками предмета.
а) яблуневий, круглий, зимонька, книжковий;
б) зелень, чорнота, жовтизна, синь;
в) смачний, рідненький, чудовий, морський.
8. Познач рядок, у якому записані слова протилежні за значенням
а) молодий – старий, ранок – вечір, довгий – короткий;
б) вишня – черешня, хліб – паляниця, сік – напій, сон – мрія;
в) літо – літній, зима – зимовий, весна – весняний, осінь – осінній.
9. Познач рядок, у якому всі записані слова складаються з трьох складів.
а) рум’яний, зграя, лютий, свято;
б) журавлики, березневий, соловейко, кристалики;
в) звіринець, коробка, екзамен, іграшка.
10. Познач рядок, у якому всі записані слова складаються з 5 звуків.
а) їжак, щука, півень, бджола;
б) голуб, ніготь, життя, стаття;

в) цього, всьому, м’який, верб’я.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В

ПОВТОРЮЄМО 2 КЛАС
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 варіант
1. Познач рядок, у якому слова підходять до звукової схеми:
·/- ·/= ·/= · :
а) армія, алергія, анархія, арія;
б) акція, енергія, ерозія, імперія;
в) апатія, аварія, акація, овації;
г) Італія, олія, утопія, утеплення.
2. Познач рядок, у якому слова правильно поділені на склади.
а) вер-ши-на, ве-сел-ка, при-но-сять, ще-бе-та-нн-я;
б) ве-ли-чез-ний, о-соб-ли-во, хо-лод-не-ча, каш-та-ни;
в) сн-іг, лист-оч-ок, жура-вли-ки, про-ліс-к-и;
г) мо-ро-зе-ць, ди-ха-є, бе-ре-з-н-ячо-к, се-рпа-н-ок.
3. Визнач рядок, у якому правильно розставлені розділові знаки.
а) Одуде а де дім, твій буде?
б) Добридень, гаю, твої стежки я добре знаю. (Г. Донець)
в) Пані Зебро де ви йдете? Пані Зебро що несете? (І. Малкович)
г) Зоре моя вечірняя зійди над горою. (Т. Шевченко)
4. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [м й' я т а], [з еи м л' я], [л ь о д о в и й'], [ю н а к]; 
б) [й' я л и н а], [ч и т а н: а], [б у р й'  а], [к р а щ е]; 
в) [ш ч у к а], [т а й' е м н и ч и й'], [р а д' і с т'], [м й' а к е н' к и й'];
г) [п т и ц' я], [м у д р' і с т' ь], [в е р еи с е н' ь], [л' й о т ч и к].
5.  Визнач рядок з хибним твердженням.
а) Підмет підкреслюється  двома рисками, а присудок – однією.
б) Член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається підметом.
в) Член речення, який означає, що говориться про підмет, називається присудком.
г) Головні члени речення – підмет і присудок.
6. Визнач рядок, у якому слово черговий виступає підметом.
а) Ми дивилися на черговий автобус з надією побачити матусю.
б) Бабуся зайшла у чергову аптеку.
в) У кінці робочого дня черговий вимив дошку та полив квіти.
г) Черговий міліціонер підійшов до водія авто.
7. Визнач рядок, у якому всі записані слова є власними назвами.
а) Орися, Карпати, Василь, Росіяни, Богданівна;
б) Сухомлинський, Шевченко, Письменник, Франко, Глібов;
в) Корея, Греція, Румунія, Турція, Китай, Країна;
г) Скорпіон, Случ, Юпітер, Миколаївна, Нововоронцівка.
8. Познач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід писати букву е.
а) л…генький, с…лянин, шв…дкий, р…ве, в…сняний, т…че;
б) ж…ття, в…рбиця, приб…режний, оз…рце, с…стра;
в) зад…р…в’янілий, скр…паль, ш…потіти, щ…бетати;
г) в…сільний, ч…рвоний,  т…плішає, гр…чаний, з…млянка.
9. Визнач рядок, у якому на місці пропущених літер слід написати м’який знак.
а) мален…кий, білен…кий, бат…ко, дяд…ко, гір…кий;
б) бурул…ка, їдал…ня, пал…то, близ…кий, низ…кий;
в) квітон…ка, спіл…ний, сил…ний, біл…ший, соняч…ний;
г) лял…ка, вос…мий, річен…ка, тіл…ки, квіт…ці, щас…тя.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) полум…яний, пір…ячко, матір…ю, бур…ян, кур…ява, м…ята, ім…я;
б) солом…яний, кам…яний, хлоп…ячий, тр…юм, риб…ячий, пам…ятник;
в) зів…ялий, м…ясний, хом…як, валер…яна, підгір…я, подвір…я, здоров…я;
г) м…якушка, п…явка, кав…ярня, різдв…яний, голуб…ятко, жираф…ячий.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г2 варіант
1. Визнач рядок, у якому слова правильно поділені для переносу.
а) по-вер-ну-ти-ся, пі-ді-йма-єть-ся, ви-со-чі-ти, на-пов-ню-ють-ся;
б) а-е-род-ром, тро-ле-йбус, ін-же-нер, вчо-раш-ній;
в) осін-ньою, круг-лої, яс-нії, ма-лень-ка, го-дів-нич-ка;
г) най-біль-ший, пог-ля-ну-ти, Я-по-ні-я, А-ме-ри-ка.
2. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [м а л' у в а н' а], [й' а г н' а], [м' і с' а ц'], [п' і ч']; 
б) [т' у л' п а н], [з' і л': а], [п о л' о в и й'], [й' а ш ч’ і р к а]; 
в) [ч и с т и й], [й' у н а ц ь к и й'], [щ у п а л' ц е], [л а с т о в и н': а];
г) [с и н и ц' а], [к у ш ч и к], [г р у д е н' ь], [в а л е р й' я н к а].
3. Визнач рядок з вірним твердженням.
а) Звертання – це частина слова.
б) Звертання – це слово або словосполучення слів, що називає того, до кого звертаються.
в) Звертання – це частина мови, що означає предмет.
г) Звертання – це слово, яке називає предмет.
4.  Визнач рядок, у якому виділені слова є головними членами речення.
а) Свій пухнастий хвіст лисиця носить обережно. (К. Ушинський).
б) Небо на заході схоже на велике макове поле.(За В. Сухомлинським).
в) Петро вчиться у першому класі. (В. Сухомлинський).
г) В зеленій свіжій мураві рясніють квітоньки. (М. Вороний).
5. Познач рядок, у якому записані синоніми.
а) білий, біленький, білизна, білити, забілювати;
б) білий, чорний;
в) білий, білосніжний, молочний, світлий, сніжно-білий, лілейний;
г) білий, білого, білому, білим, на білому.
6. Визнач рядок, у якому записані слова є іменниками.
а) мишеня, дорожнеча, мрія, хоробрість, вода, дача, насіння;
б) урожай, ведмідь, черговий, пеньок, навкруги, ягня, дорога;
в) кришталь, олівець, вівчар, променевий, телефон, сніжок;
г) книгарня, лісний, зимувати, їжак, лисеня, шум, спів, чудо.
7. Познач рядок, у якому всі записані імена є загальними назвами.
а) жираф, фламінго, цесарка, африка, козеня;
б) марко вовчок,  корова, собака, площа;
в) місто, вулиця, дім, острів, мадагаскар;
г) учениця, письменник, гора, озеро, річка, село, рівнина.
8. Познач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід писати букву и.
а) ш…рокий, п…сьмо, с…чі, л…стки, в…сло;
б) с…діти, м…гає, с…ніє, т…хесенький;
в) ш…лестіти, гр…бний, л…ни, в…шневий, сл…вовий;
г) ж…ття, л…сиця, з…монька, в…селики, хв…люватися.
9. Визнач рядок, у якому на місці пропущених літер м’який знак не пишеться.
а) палец…, олівец…, боєц…, заєц…, папірец…, українец…, місяц…;
б) кров…, степ…, верф…, дощ…, ніж…, грім…, тон…ший, піс…ня, дріб…;
в) лежат…, стоят…, сидят…, плачут…, читают…, танцюют…;
г) медал…йон, батал…ойн, бул…йон, міл…йон.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) матір…ю, пір…я, сім…я, зв…язок, довір…я, цв…ях, пам…ятаю;
б) Прип…ять, Мар…яна, Іл…я, Дем…ян, В…єтнам, В…чеслав, Дар…я;
в) дев…ять, п…ять, перемир…я, здоров…я, в…ється, сузір…я, вістр…я;
г) пуп…янок, жаб…ячий, тім…я, інтерв…ю, комп…ютер, верф…ю, реп…ях.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г3 варіант
1.  Визнач рядок, у якому виділені слова є граматичною основою речення.
а) У гущавині стебел борсалася чапля. (За Г. Майстренком).
б) На старій сосні жили лелеки.
в) На горбі край села стоїть кузня немала. (І. Франко).
г) Живуть у теплій воді карасики. (За Г. Майстренком)
2.  Визнач рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу.
а) кле-но-вий, пош-то-ва, по-двір’-яч-ко, осін-ня;
б) яс-нень-кий, тра-мвай, здо-ров’-я, лі-кар-ський;
в) ку-ку-руд-за, теп-лий, по-льо-вий, у-чи-тель-ка;
г) под-зво-ни-ти, По-лі-сся, Ан-дрі-йко, му-зи-каль-ний.
3. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [ж о л у д' ь], [й' е д н' і с т' ], [м о р к в й' а н и й'], [н а п а м й' я т' ]; 
б) [с у з' і р й' я], [г’ і л': а], [п й' є с а], [х ф и л я с т и й' ]; 
в) [й' а в и ш ч е], [г’ і г’ і й' е н а], [д еи р еи в й' а н и й'], [в еи с' і л': а];
г) [с у н и ц' я], [р у м й' я н е ц ь], [а л ь б о м], [й ї д а л ь н а].
4. Познач рядок, у якому всі слова складаються з 4 звуків.
а) якір, ящик, якось, щука, щока;
б) щур, осінь, дзвін, їжа, яма, рілля, швець;
в) щеня, шиття, уява, трюк, стук, сміх;
г) село, п’єса, олія, одяг, льон, трьох.
5.  Познач рядок, у якому записані слова, протилежні за значенням.
а) великий, немалий, велетенський, здоровенний, колосальний, гігантський;
б) великий, велетень, величність, превеликий, велич, величезність;
в) день, ніч, верх, низ, великий, маленький;
г) великий, великого, великому, великим.
6. Визнач рядок, у якому всі записані іменники стоять у множині.
а) ноги, вишні, лижі, мареві, землі, у селі;
б) ковзани, зорі, стріхи, долі, мрії, лікарі;
в) секретарі, робітники, поля, продавця, бібліотекаря;
г) сніги, проліски, краї, ранки, у місті, струмки, горобці.
7. Познач рядок, у якому всі записані слова є дієсловами.
а) танцювати, клеїти, ламати, ходьба, спалахнути;
б) рубати, дзенькати, розквітати, приносити, блискавка;
в) літати, падати, ховатися, пірнати, відправлятися;
г) вечоріти, вечірній, снідати, обід, ночувати, спати.
8. Познач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід писати букву б.
а) шу…ка, ба…ка, зу…ки, гру…ка, жа…ка;
б) ри…ка, ду…ки, хло…чик, хлі…чик, бі…;
в) ара…ський, сте…ло, ша…ка, ски…ка;
г) гри…ки, гу…ки, бо…реня, потрі…ний, су…чик.
9. Визнач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід написати букву й.
а) бо…овий, …орж, …осип, син…ого, Мурав…ов, сер…озно;
б) зна…омий, баталь…он, ма…ор, ра…он, ма…оріти, …ого;
в) під…омний, подз…обати, га…ок, ма…онез, ден…очок;
г) кур…озний, бад…орий, Солов…ов, Вороб…ов.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) сім…янин, пам…ятаю, п…є, в…ють, повітр…я, п…ятниця;
б) б…ю, бур…ян, кар…єр, п…явка, дріб…язок, в…ялий, духм…яний;
в) солов…ї,  кип…ячений, верб…я, розв…язати, прислів…я, п…єдестал;
г) торф…яний, арф…яр, моркв…яний, св…ятковий, мавп…ячий, зав…язати.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г4 варіант
1. Визнач рядок, у якому виділені слова є граматичною основою речення.
а) Тече вода з-під явора яром на долину. (Т. Шевченко).
б) В’ється стежка-побережка повз ріку по бережку. (Б. Стельмах).
в) Крізь соснові віти вгорі з присвистом пролітає вітер. (За О. Копиленком).
г) Пташечки між віттям радісно щебечуть. (Г. Демченко).
2. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [в’ і т а л' н' а], [х о р о б р' і с т'], [с' і л' с' к и й'], [к а м’ і н': а]; 
б) [і м е н: и к], [п а л я н и ц я], [р о з р' і с' с' а], [й' а б л у н ь к а]; 
в) [п р а ц ь о в и т и й'], [с и н'], [з а ч' і с к а], [с ь о г о д н' і];
г) [б еи р еи г о в и й], [з а й' ч е н' я], [с т ие б е л ь ц е], [п о д в’ і р й' я].
3. Визнач рядок, у якому є помилки у переносі слів.
а) го-лі-вонь-ка, хло-п’я,  ба-таль-йон, кон-фе-ран-сьє;
б) обі-цян-ка, ко-льо-ро-вий, де-рев’-яний, пе-ре-їж-джа-ти;
в) у-ве-че-рі, фут-боль-ний, збро-я, не-стій-кий, суд-жен-ня, під-гір’-я;
г) алея, грім, ху-день-кий, ясен, гім-на-зія, со-ло-вей-ко.
4. Визнач рядок з хибним твердженням.
а) Звертання може стояти на початку, у середині або кінці речення.
б) Якщо звертання стоїть на початку речення, після нього ставиться кома.
в) Якщо звертання стоїть у середині речення, воно з двох сторін відокремлюється комами.
г) Якщо  звертання стоїть у кінці речення, коми не ставляться.
5.  Познач рядок у якому записані слова, близькі за значенням.
а) єднати, зближати, ріднити, згуртовуватися;
б) єднатися, роз’єднуватися;
в) єднання, єдність, роз’єднувати, приєднати;
г) єднати, єднає, єднаються, єднаємося, єднаєтеся.
6. Визнач рядок, у якому всі записані слова стоять у однині.
а) легкий, зимова, кучеряве, пташині, книжкові;
б) яблуня, садок, сосна, дорога, лінія, скрипка, друг;
в) сонце, шапка, стежки, води, калачі, звірі, печі;
г) пісок, березовий, весло, колія, озера, вечори, море.
7. Познач рядок, у якому всі записані слова є спорідненими.
а) горизонт,  обрій, кругозір, кругогляд;
б) фізкультура, гімнастика, зарядка, аеробіка;
в) працювати, працівник, робітник, робочий, трудитися;
г) риба, риб’ячий, рибалка, рибалити, рибина, рибка, рибацький.
8. Познач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід писати букву ж.
а) грабі…ник, дру…ляк, ва…ко, рі…ки,  сте…ка, сторо…ка, ча…ка;
б) тя…кий, дру…ній, стру…ка, ігра…ка, кни…ковий, пирі…ки, ру…ниця;
в) стоні…ка, мо…ливість, рома…ка, маса…, ні…ка, кри…ка, лу…пиння;
г) му…ність, на…дак, ко…ний, кни…ка, сні…ний, лі…ко, ву…чий, кру…ка.
9. Визнач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід написати буквосполучення ьо.
а) л…тчик, т…хкає, п’ят…х,  сил…ний, муж…ній, кол…ровий;
б) схвил...ваний, майбутн…го, с…годні, вечірн…го, пол…вого;
в) молот…ба, ход…ба, бу…вол, бул…дозер, вс…го, л…н, ма…ріти;
г) обідн…ї, пізн…го, гімнаст…рка, прац…витий, ма…нез, син…му.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) харків…янин, дев…ятсот, пор…ядок, розв…язано, п…ятдесят;
б) реп…яшок, сузір…я, м…який, вар…яг, рум…яний, обов…язок;
в) львів…янин, м…ячик, з…юрмитися, від…ємник, дзв…якнути, тьм…яно;
г) ув…язнений, безхліб…я, м…якушка, п…ятикутник, об…єднання.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г
5 варіант
1. Визнач рядок, у якому є помилки у переносі слів.
а) дьо-готь, уро-дже-нець, злість, яго-да;
б) вок-заль-ний, буль-до-зер, аеро-бус, бак-те-рія;
в) я-зик, а-решт, жай-во-ро-нок, кон-те-йнер, ан-тракт;
г) що-ден-ник, вів-то-рок, уті-ха, воль-єр, сві-тиль-ник.
2.  Визнач рядок з хибним судженням.
а) Речення – слово або сполучення слів, що виражають закінчену думку.
б) Головні члени речення – граматична основа.
в) На письмі речення відділяються одне від одного розділовими знаками: крапкою, комою, знаком оклику, тире, знаком питання.
г) Граматична основа речення  – це підмет і присудок.
3. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [б' і л' ч е н' а], [б а р в' і н о к], [й' а г у а р], [ш ч' і л и н н а]; 
б) [й' я с н и й'], [й' ю н а к], [г р а ц' і й' я], [й' є г и п т' я н и н]; 
в) [й' і ж а ч е н' а], [б о й' а г у з], [б’ і с к в’ і т], [в’ і в ц' а];
г) [в' і в ч а р], [в' і й' я л о], [г р у д д' а], [б д ж’ і л к а].
4. Визнач рядок, у якому виділені  слова виступають головними членами речення.
а) Польові квіти привітно кивають голівками. (Г. Демченко).
б) Зазирнув один промінець у нірку до старої черепахи. (За О. Буценем).
в) З далекого краю повертався на свою батьківщину маленький Деркач. (За   В. Сухомлинським).
г) Винесла білочка з дупла велику ялинову шишку. (В. Сухомлинський).
5. Познач рядок, у якому записані антоніми.
а) радіти,  веселитися, святкувати, сміятися, потішатися;
б) радість, радості, радістю, радосте;
в) радість, сум, свято, будень, фініш, старт;
г) радість, радо, радіти, радісний, порадити.
6. Визнач рядок, у якому всі записані слова є прикметниками.
а) золоте, березовий, сусідня, весняне, морська, низький;
б) дорожній, новий, грибний, ранок, снігур, хлібний;
в) весна, зима, осінь, літо, вітер, сонце, зорі;
г) трав’яний, тепло, місячний, м’який, волохатий.
7. Познач рядок, у якому всі записані слова є спорідненими.
а) цікавий,  цікавинка, цікавитися, допитливий, цікаво;
б) чарівник, чари, зачарований, чарівно, розчарувати;
в) хліб, хлібороб, хлібна, хлібець, буханець, паляниця, коровай;
г) фотограф, фотографія, фотографуватися, фотознімок, світлина.
8. Познач рядок, у якому на місці пропущених літер в усіх словах слід писати букву д.
а) соло…кий, са…ки, фу…бол, холо…неча, дові…ка, лі…;
б) зага…ка, зві…ки,  закла…ка, баске…бол, відга…ка;
в) дя…ько, ї…кий, заря…ка, хо…ьба, коло…ка, плі…;
г) боро…ьба, шокола...ка, оду…, моло…ьба,  вига…ка.
9. Визнач рядок, у якому на місці пропущених в усіх словах слід написати дві однакові букви.
а) узбі…я, камі…я, зати…я, купа…я, корі…я, картопли…я, коло…я;
б) бага…я, жи…я, вугі…я, зі…я, жме…я, бади…я, підні…я, прила…я;
в) цвіті…я, безлю…я, гуді…я, чита…я, друкар…я, зціле…я, умі…я, рі…я;
г) насі…я, завда…я, шаруді…я, бездорі…я, зітха…я, зимів…я, віта…я.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) крем…яний, солом…яний, хлоп…я, любов…ю, узгір…я, бур…ян;
б) зм…якшити, узгір…я, п…ять, п…ятниця, дерев…яний, зор…я;
в) солов…ї, подвір…я, горб…ятко, пуп…янок, п…явка, медв…яний;
г) об…ява, в…їжджати, любов…ю, кров…яний, п…янка, кур…єр, р…юкзак.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г

ПОВТОРЮЄМО 3  КЛАС
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 варіант
1. Познач рядок, у якому правильно поставлені розділові знаки у кінці речення.
а) Посеред темного неба висів місяць. Звідки він з’явився. Хто його почепив на гачок.
б) Образилось Сонце та й сховалось за хмару. Що тепер робити? Як без Сонечка прожити? (За І. Прокопенком)
в) Чому в нічному небі так мерехтять зорі. Чому крізь густу стіну хлібів так ласкаво і ніжно посміхаються сині очі волошок! (За Ю. Старостенком)
г) Хто ховає під кущі наші супи та борщі. Здрастуй, літо, здрастуй.
2. Частина слова без основи називається:
а) префіксом;                                 
б) коренем;                                     
в) суфіксом;
г) закінченням.
3. Визнач рядок з хибним твердженням.
а) Частини тексту – зачин, основна частина, кінцівка.
б) Тема тексту – це те, про що розповідається у цьому тексті.
в) Мета – це те, чого навчає цей текст.
г) Міркування – текст, у якому описується ознаки предметів, явищ, тварин, людини.
4. Визнач рядок, у якому в усіх словах можливе чергування голосних у корені.
а) лелека, черепаха, ожеледь, очерет, джерело, велетень;
б) вишня, клен, степ, весло, високий, їжак, літо, весна;
в) папір, село, нога, піч, ніч, ріг, осінь, біль, щока, кошеня;
г) бризки, річка, пиріг, вудка, ліжко, бджола, веретено.
5. Визнач слова, у префіксах яких пишеться буква с.
а) …кликати, …хопити, …худнути,  …тривожитися, …формувати;       
б) …тривожитися, …планувати, …водити, …казати, …нести, ....сунути;
в) …писати, …тирати,  ро…питати, …клеїти, ро…хитувати;
г)  …темніти,  … танцювати,  …пускатися, бе…межний, …бити, …шити.
6.  Визнач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом після префіксів.
а) роз’їхатися, кав’ярня,  роз’їзний, з’ясувати, в’ється;
б) п’ють, б’є, об’їзд, в’їхати, роз’яснювати, з’єднатися;
в) об’єднання, роз’ївся, з’їжджати, без’язикий, роз’яснення;
г) розв'язати, під’їсти, з’юрмитися, об’ява, п’явка, роз’ятрити.  
7. Познач рядок, у якому всі записані слова пишуться з м’яким знаком.
а) [м’іл'й'ард],[ател'й'е],[кол'оровий'],[т'м’аний'],[парасол'ка],[медал'й'он];
б) [с'іл'с'кий'],[чотир'ох],[знай'омий'],[в’ітерец'],[св’ато],[читал'на],[л'он];
в) [л'отчик],[ол'івец'],[пав’іл'й'он],[духм’аний'],[д'ад'ко],[б’іл'ше],[рай'он];
г)[вишен'ка],[м’іс'ац'],[м’іс'кий'],[серй'озний'],[кучер'авий'],[с'урприз].
8. Визнач рядок, у якому всі записані слова відповідають схемі

а) огорожа,  школяр, пічник, лелека, розмова, ніжка, олівчик, лікарня;
б) шкільний, ходіння, гірський, вербичка, водний, туманний, сільський;
в) сильний, метелиця, хмарний, світанок, веселий, золотистий, літній;
г) кінець, світлячок, небесний, будинок, морозець, рибка, синичка, співак.
9. Познач рядок з хибним твердженням.
а) Буква щ завжди позначає два звуки.
б) Буквосполучення дж, дз позначають один звук.
в) Буква м’який знак  позначає один звук, якщо стоїть у середині слова, після приголосного.
г) Буква ї завжди позначає два звуки.
10. Визнач рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених літер потрібно написати букву ґ.
а) …рунт, …азда, …риміти, …острий, …руша, …лухий, …олос;
б) …едзь, …удзик, …ринджоли, …ел…отати, …аздиня, …ава, …анок;
в) …уля, …рунтувати, …олка, …либокий,  …оробець, …ірський, …арбуз;
г) …ала…ан, …рунтовний, …иря, …араж, …ілля, …еркулес, …ео…рафія.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г
2 варіант
1. Познач рядок, у якому всі букви можуть позначати пом’якшені приголосні  звуки.
а)  ц, л, н, р, м, й, т;
б) ж, ш, ч, б, к, х, г, ф, дж;
в) я, ю, є,у, а. о, е, ї;
г) й, д, с, з, п, в, ж, дз.
2. Познач рядок, у якому всі слова мають у своєму складі суфікс.
а) пенал, лелека, димовий, лисиця, травонька, вітер;                                  
б) дитя, грушевий, березовий, юннат, голівонька, ведмідь;                          
в) клен, дуб, машиніст, Морозенко, дзвіночок, дощик, береза;
г) вовчик, грибочок, акторка, качечка, велосипедист, хатина, ручка.
3. Визнач рядок, який дає правильну характеристику поданому реченню.
Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, несіть мене в рідну хату! (Б. Чіп)
а) розповідне, неокличне;
б) розповідне, окличне;
в) спонукальне, окличне;
г) питальне окличне.
4. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) [с в’ а т о], [з' а б л и к], [д у х м’ а н и й'], [ц в’ а х];
б) [п’ і д н' і ж': а], [с в’ а т и й'], [п й' а т'], [б у р' а к];
в) [і м й' а], [б у р й' а н], [п о д в’ і р й' а], [д е в й' а т'];
г) [з о р' а], [м о р к в’ а н и й'], [р а ц' і й' а], [м е л о д' і й' а].
5.  Визнач рядок, у якому у всіх словах при зміні чергуються приголосні звуки.
а) дорога, горіх, вухо, береза,  кожух, птах;
б) око, бік, ріка, нога, муха, яблуко, дух, рука;
в) техніка, Буг, вітер, друг, груша, мороз;
г) черепаха, берег, молоко, шлях, свято, смуга, голуб.
6. Познач рядок, у якому наголошеним є другий склад.
а) ніченька, гілка, темний, подорож;
б) сніжинки, вбрання, веселий, гілля;
в) каштани, хижак, білий, снігурі;
г) доріженька, ярки, м’язи,  горобці.
7. Визнач рядок, у якому всі записані іменники належать до іменників власної назви.
а) Казахстан, Дніпро, Прип’ять, Кривий Ріг, Лелека;
б) Чайковський, Бетховен, Прага, Франція, Американці, Шопен;
в) Матвій, Денис, Катерина, Луцьк, Харків, Вісла, Тиса, Терези;
г) Китай, Гамалії, Нью-Йорк, Буран, Комбайнер, Бондаренко.
8. Познач рядок, у якому всі записані слова складаються з одного кореня.
а) удар, кінець, море, друг, грім, блиск, шпак, жук, шлях, хвоя;
б) хрущ, хміль, шар, час, змія, яма, бій, день, дим, дрізд, жар;
в) бик, біб, дід, біль, блиск, звір, зброя, ягода, шрам, вірш, звук;
г) кінь, ліс, степ, гай, град, сніг, сад, шелест, мороз, кут, джміль.
9. Познач рядок з вірним твердженням.
а) У будові слова завжди є корінь.
б) У будові слова завжди є префікс.
в) У будові слова завжди є суфікс.
г) У будові слова завжди є закінчення.
10. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з двома однаковими приголосними.
а)  відмін…ий, пісен…ий, без…хмарний, без…емельний,  ден…иий, старан…о;
б) об…ризкати, розріс…я, возніс…я, пас…я, щас…тя, лис…тя, підніс…я;
в)цін…ий, апельсин…ий, письмен…ий, давн…ій, стін…ий, осін…ій, сильн…ий;
г) лимон…ик, від…звеніти, без…ахисний, роз…броїти, картин…ий, ран…ій.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г3 варіант
1. Познач рядок, у якому всі букви позначають шиплячі приголосні звуки.
а) х, д, к, м, с;
б) ж, х, щ, ф;
в) в, а. м, с, н;
г) ж, ш, дж.
2. Яка група слів відповідає поданий схемі?
    
а) підземний, приєднати, вітряний, превеликий, наводнити;                    
б) вітерець, вузький, ткацький, гніздо, довідка, лісник;                               
в) довір’я, надвечір’я, роз’їзду,  повір’я,  від’їзду, підгір’я, подвір’я;
г) зазеленіти, вигадка, зубки, колоски, послухати, задерев’янілий.
3. Познач рядок, у якому всі слова підходять до звукової схеми:
- ·/- ·/=: · :
а) годинник, галуззя, горіння, Побужжя;
б) блакиттю, обличчя, повінню, покоління;
в) насіння, знання, стаття, узлісся;
г) затишшя, колосся, величчю, зеленню.
4. Визнач рядок, у якому в усіх словах пропущена літера с.
а) …косити, …ходити, …танцювати, …горіти, …формувати;
б) …казати, …хопити, …кінчити, …хвилювати, …ховати, …худнути;
в) …планувати, …кріпити, …терти, …темніти, …різати, …куштувати;
г) …клеїти, …кинути, …фотографувати, …цементувати, …подіватися.
5. Познач рядок, у якому всі записані іменники – назви істот.
а) жінка, ящірка, вовк, журналіст, комаха, муха;
б) бджола, дівчина, тюльпан, сова, вівця, ластівка;
в) журавель, тигриця, левеня, дощ, собака, ріка, рибка;
г) вогонь, осина, тополя, сонце, каміння, письменник, президент.
6.  Визнач рядок, у якому записані тільки синоніми.
а) блискати, мигати, спалахувати, іскритися, блискучий, виблискувати;
б) балакучий, балакуча, говіркий, балакун, балакливий, гомінкий, язикатий;
в) житло, оселя, дім, будинок, будувати, будівник, життя, життєвий;
г) сумний, невеселий, зажурений, печальний, безрадісний, скорботний.
7. Познач рядок, у якому всі записані слова у своїй будові мають префікс.
а) довіра, подвір’я, надвечір’я, розповідь, закопати, затишний, заєць;
б) донести, допливти, добрий, довгий, договір, дорослий, дощовий;
в) затишок, запашний, завантажити, заголовок, заклик, заморозити;
г) схопити, сказати, сфотографувати, свистіти, світати, скарб.
8. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.
а) [в’і т а л' н' а ], [р е д' к а], [п о л' к а], [с м’і л и  в’і с т'];
б) [о л е н' ], [д е н' ], [к л' у к в а], [з а д н' е];
в) [н' а н' а], [в е ч’і р н' е], [д' і д' у с'], [м а й' а к];
г) [й' а б л у н' а], [с е р п е н'], [в и ш н' а], [р' і ч е н' к а].
9. Познач рядок, у якому всі записані слова пишуться з подовженими приголосними.
а) гіл…я, мит…я, жит…я, колос…я, взут…я, лист…ю;
б) ніч…ю, піч…ю, роздоріж…я, смерт…ю, годин…ик;
в) сіл…ю, річ…ю, знан…я, тін…ю, маз…ю, стал…ю;
г) радііст…ю, мужніст…ю, камін…я, багат…я, бадил…я.
10. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [п о л' ь о в и й'], [о с е л е д е ц' ь], [й' і м й' я], [д ж е р е л' ц е]; 
б) [ф’ і а л к а], [с т а т': а], [й' а с н и й'], [й' а ш ч’ і р к а];
в) [н о ч’ і в л' я], [о б’ є м н и й'], [п’ і в е н' ь], [р' і л' л' а];
г) [з б’ і ж ж' а], [й' я м а], [в’ і д’ і й’ т и], [а л’ ь б’ і н о с].


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г4 варіант
1. Познач рядок, у якому наголошеним є перший склад.
а) весляр, зеленіти, печиво, коридор, черешня;
б) вербовий, календар, користь, широко, зима;
в) їжак, веретено, кігті, дубовий, стежка, ліжко;
г) села, весело, ожеледь, берег, велетень, дерево.
2. У якій групі слів необхідно вставити букву и.
а)  с...рцевий, б...р...зовий, д…т…на, ч…рговий, ар…фметика, кл…новий;
б)  ж…втенький, г…ріховий, т…мп…ратура, тр…вати, кор…дор;          
в) д…мовий, л…сиця, ш…рокий, з…мовий,  щ…сливий, см…чне, ст…левий;
г) кр…кливий, сл…зький, гор…зонт, велос…пед, д…сц…пліна, кр…н…ця.
3. Визнач рядок, у якому в усіх словах пропущена літера з.
а) …в’язаний, …будований,  …чистити,  …клеїти, ро…фарбувати;
б) бе…хмарний, ро…відник, …хилитися, …класти, ро…цвісти;
в) бе…турботний, ро…чарований, …горіти, …ламати, …нести;
г) …трушувати, …хилитися, бе…кінечний, ро…щебетався, бе…болісний.
4. Познач рядок, у якому всі записані іменники належіть до жіночого роду.
а) тополя, книжка, сім’я, собака, сила, правда;
б) Україна, Білорусь, радість, запитання, сторона;
в) усмішка, хустка, гусеня, оленя, життя, річка, редиска;
г) хуртовина, кутя, крейда, круча, троянда, фабрика.
5. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) [д о в’ і р й' а ], [п р и м о р й' а], [м й' а ч], [в й' а з н и ц' а];
б) [в з у т': е в и й'], [б’ і б л' і й' а], [к у р й' е р], [ф е й' а];
в) [к а л' і г р а ф’ і й' а], [м й' а т н и й'] , [а р м’ і й' а], [п’ і д й' і з д];
г) [в й' е т н а м], [з м’ і й' а], [п а м й' а т к а], [г у л' а н': а].
6.  Визнач рядок, у якому всі записані слова відповідають схемі
 

а) воронятко, голодний, підземний, затемнений, черговий, позеленіти;
б) заморозки, підбережний, надводний, безплатний, викупний, придорожній;
в) непохитний, пришкільний, повітряний, піддубник, розмова, дорослий;
г) розмовний, прочитаний, написаний, сфотографований, риб’ячий, срібний.
7. Познач рядок, у якому всі записані дієслова належать до теперішнього часу.
а) пришиє, погасне, прилетить, потягне, пустить, присядуть;
б) захищали, прокричав, вибіг, вдарив, любили, берегла, прикрутило;
в) зупинятися, пам’ятати, дзвонити, складати, лущити, злазити;
г) мерехтять, всміхаються, підводяться, перевертає, сиплеться.
8. Визнач рядок, у якому всі записані слова пишуться з двома однаковими приголосними.
а) завершен…я, суд…я, якіст…ю, узвиш…я, без…ахисний, туман…ий;
б) узліс…я, облич…я, Поділ…я, міцніст…ю, прилад…я, спросон…я;
в) жит…я, від…аність, молод…ю, стат…я, л…ється, мит…ю;
г) порос…я, цуцен…я, ріл…я, гуман…ий, від…ячити, від…аль.
9. Познач рядок, у якому в усіх записаних іменниках не відбувається чергування приголосних у давальному відмінку.
а) муха, увага, райдуга, колиска, рушниця, колега;
б) дорога, щока, щука, комаха, квітка, рука;
в) нога, подяка, Ольга, голівка, тайга, берізка;
г) око, вік, рік, вухо, кожух, запах, друг, горох.
10. Визнач рядок, у якому всі записані слова правильно розбиті для переносу.
а) мо-ло-дець, За-по-ріж-жя, дбай-ли-вий, ясен, єхід-на;
б) е-дель-вейс, а-рі-я, пі-йма-ти, у-ро-чис-тий, буй-ок;
в) у ньо-го, за-суд-же-ний, ці-ль-овий, у-ва-га, від-діл;
г) спо-ряд-жен-ня, ви-сад-жу-ва-ти, ра-йду-га, со-лов-’ї-ний.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г5 варіант
1. Познач рядок з хибним твердженням.
а) Букви я, ю, є завжди позначають два звуки.
б) Букви я, ю, є позначають два звуки, коли стоять після апострофа.
в) Букви я, ю, є позначають один звук, якщо стоять на початку слова, складу, після голосного.
г) Букви я, ю, є позначають один звук, якщо стоять після приголосного.
2. Визнач рядок, у якому слова, що написані у дужках, є частиною цього слова - префіксом.
а) (за)летіти, (під)бігти, (під)столом, (на)сипати, (в)скочити.
б) (з)горіти, (при)слухатися, (до)летіти, (з)діймається, (під)сніжник;
в) (з)гори, (на)світі, (на)співати, (про)їхати, (про)друга, (під)вербою;
г) (до)села, (до)плестися, (з)горбка, (з)піснею, (у)лісі, (у)неділю, (за)горітися.
3. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом роз-.
а) ро…ламати, ро…чарувати, ро…шукати, ро…чинний, ро…лина;
б) ро…болітися, ро…тити, ро…танцюватися, ро…судливий, ро…дерти;
в) ро…тривожити,  ро…омаха, ро…казати, ро…зутися, ро…рум’янитися;
г) ро…відати, ро…роблений, ро…битий, ро…хлюпати, ро…мити.
4. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [х о м й' а к], [й' е в г е н],  [дз' у р к' і т], [ш ч' і ч к а]; 
б) [в' і р н і с т' ь], [м о л о ч' н и й], [с п р о с о н н' а], [б а й' я н' і с т]; 
в) [л' о т ч и к], [м й' а к о т'], [п р о б у  дж е н': я], [о б й' е д н а н': а];
г) [к' і н е ц ь], [п р о м' і н': я], [м о р о з и ш ч е], [о с' і н': ь о г о].
5.  Познач рядок, у якому букви з-, с- є префіксами.
а) злізти,  сказати, зміряти, звіринець, з’їсти, стемніти;
б) здружитися, згоріти, значок, ставок, скуштувати, скінчити;
в) знайти, снігур, склеїти, змазати, скинути, зчистити, змія;
г) сховатися, збігати, згинути, списати, змалювати, зсипати.
6. Визнач рядок, у якому в усіх словах на місці пропусків необхідно написати букву е.
а) щ…б…тати, з…л…ніти, скр…піти, ст…повий, в…сляр, в…чірній;
б) ол…ня, ч…р…паха, ч…решня, см…река, т…мп…ратура,  в…р…т…но;
в) в…черя, с…стриця, т…мнота, ч…р…вики, д…мар, дж…р…ло, ;
г) в…л…тенський, ст…р…гти, д…р…в’яний, б…резовий, р…балка.
7.  Познач рядок, у якому всі записані слова відповідають схемі
 

а) вітер, великий, голубий, гірський, глибокий, далекий;
б) дивний, димний, жаба, зелений, земля, килим, круглий;
в) легкий, лисячий, лісний, малий, морква, морозний, новий;
г) нога, рука, верба, калина, білий, веселий, вода, віра.
8. Визнач рядок, у якому всі записані слова пишуться з апострофом.
а) черв…як, інтерв…ю, об…єднати, матір…ю, мужніст…ю, п…ять;
б) зів…янути, комп…ютер, обов…язок, повір…я, об…ява, В…ячеслав;
в) арф…яр, торф…яник, солов…ї, моркв…яний, сер…йозний, вітр…як;
г) м…яч, В…єтнам, ім…я, прем…єра, повітр…я, тр…юк, б…ють, підгір…я.
9.  Познач рядок, у якому всі записані дієслова пишуться з часткою не окремо.
а) (не)втечеш, (не)випросиш, (не)пропаде, (не)хтувати, (не)допоможе;
б) (не)жартуй, (не)навидіти, (не)чує, (не)дозволяють, (не)читає;
в) (не)казати, (не)волити, (не)співати, (не)говорити, (не)стукати;
г) (не)малювати, (не)писати, (не)торкатися, (не)бігти, (не)відповідати.
10. Визнач рядок, у якому всі записані слова складаються з п’яти звуків.
а) ягня, взуття, юннат, уміння, їжджу, олія, бджола;
б) гілля, щавель, м'ясо, біліє, воджу, ходжу, якір, борщ;
в) сім'я,  шість, щука, ясен, вишня, зілля, петля, життя;
г) рілля, наллю, трясся, тінню, миттю, вітер, груша, мороз.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г
4 КЛАС
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 варіант
1. Визнач рядок, у якому записане речення ускладнене однорідними членами.
а) Сухе бадилля ворушилося під вітерцем біля дороги.
б) Дзвеніла блакить, співали хмарки безліччю маленьких дзвіночків.
в) Вечір був тихий, чарівний, зоряний, пісенний.
г) Люблять діти гостювати на баштані цілі дні в дідуся у курені.                 
2. Укажи рядок, у якому всі представлені закінчення мають дієслова                І дієвідміни.
а) -у, -ете, -ємо, -ать;
б) -ю, -ить, -їте, -ять;
в) -єте, -емо, -є, -уть;
г) -їмо, -їш, -иш, -еш.
3. Познач рядок, у якому всі  дієслова вжиті у початковій формі.
а) співають, танцюють, сваряться, дружать;
б) співав, танцював, сварилася, дружили;
в) співатиме, танцювали, посварилися, дружитимуть;
г) співати, танцювати, сваритися, дружити.
4. Укажи рядок, у якому всі записані іменники належать до ІV відміни.
а) сороченя, ґавеня, речення, ягня, читання;
б) сватання, оленя, білченя, дівча, дитинча;
в) гусеня, ім’я, плем’я, козеня, мавпеня;
г) цуценя, кошеня, зайченя, порося, знання.
5. Укажи рядок, у якому вказано, як змінюються прикметники.
а) за родами та відмінками;        
б) за числами, родами та відмінками;
в) за часами, особами та числами;
г) за часами та числами.
6. Визнач рядок, у якому всі записані прикметники у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках набувають буквосполучення ьо.
а) ранній, пізній, дружній, сміливий;
б) літній, майбутній, синій, вранішній;
в) березовий, осінній, знайомий, обідній;
г) торішній, вечірній, садовий, білий.
7.  Познач рядок, у  якому всі записані дієслова належать до І дієвідміни.
а) піклуватися, навчатися, мерехтіти, пам’ятати;
б) ходити, дзвонити, бачити, складати;
в) малювати, працювати, гріти, знати;
г) стелити, бігти, уміти, змагатися.
8. Познач рядок, у якому всі наведені займенники належать до третьої особи.
а) ми, ви;
б) він, вона, воно, вони;
в) я, ми;
г) ти, ви.
9. Визнач рядок, у якому всі записані дієслова вказують на дію, що вже відбулася.
а) розписатися, розшукати, запам’ятати, виконати;
б) зачинив, постелили, відкрила, злізло;
в) зросте, побачить, затримає, прогримить;
г) малює, ріже, стрибає, зустрічає.
10. Познач рядок, у якому всі записані слова складаються з префікса, кореня, суфікса і закінчення.
а) набережний, підземний, підберезники, заморозки;
б) паморозь, водичка, підводник, пролісок;
в) біленький, придніпровський, степовий, посадка;
г) дощовий, придорожній, морський, годинник.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г2 варіант
1. Укажи рядок, у якому всі записані частини мови є самостійними.
а) іменник, прийменник, дієслово;
б) сполучник, прикметник, прислівник;
в) числівник, займенник, прикметник;
г) частка, числівник, іменник.
2. Визнач рядок, у якому транскрипції слів записані правильно.
а) [р у к о д' і л' л' а], [ш щ о г о д и н и], [й' я с н и й'], [б а д' о р и й];
б) [б о р ш’ ч], [к л е н о в и й'], [к а м' і нн’: а], [с' і м й' я];
в) [п р о м’  і н' ь], [к р а ш щ’ і й'], [ч е р в’ я к], [п о в’ і т р' я]; 
г) [с м’і  й' е ц': а], [м р' і й' а л и], [п р и с л' і в й' а], [т' о х к а н':а]; 
3. Визнач рядок, у якому записане речення є складним.
а) Під Новий рік батько приніс до хати ялинку і встановив коло вікна.                 (Є. Гуцало).
б) Коли Андрійко з матір’ю прикрашали зелене деревце, одуд коло них метушився. (Є. Гуцало).
в) Він ніби хотів допомогти прибрати ялинку. (Є. Гуцало).
г) Пахощі хвої нагадали йому про ліс, про волю.(Є. Гуцало).
4. Познач рядок, у якому в усіх словах у орудному відмінку в закінченнях слід написати букву е чи є.
а) корабель, травень, пісня, горобець, алея;
б) хмарка, земля, струмочок, квітень, сонце;
в) сім’я, край, пень, герой, сніг;
г) трамвай, олівець, межа, тиша, гілка.
5. Щоб визначити відмінок прикметника, необхідно:
а) визначити закінчення;
б) поставити його у початкову форму;
в) визначити відмінок іменника, до якого він належить;
г) змінити його за запитаннями.
6. Познач рядок, у якому всі записані дієслова належать до ІІ дієвідміни.
а) сіяти, їхати, одягатися, пливти;
б) сміятися, носити, знати, розмовляти;
в) бачити, любити, служити, летіти;
г) дивитися, купити, дістати, хвалити.
7. Укажи рядок, у якому вірно вказано відмінки прикметників поданого речення.
Густими килимами укривають теплу землю ніжні фіалки. (За Ю. Смоличем).
а) О.в., Н.в., Н.в.;
б) З.в., З.в., Н.в.;
в) О.в., Р.в., Н.в.;
г) О.в., З.в., Н.в.
8. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
а) [п о д в’ і р й' а], [з д о р о в й' а], [ш ч е б е т а н': а], [п р е м й' е р а];
б) [п й' а в к а], [м й' а з и], [п й' а т н и ц' а], [к а в й' а р н' а];
в) [п й' а т к а], [в ч е н': а], [х р' а ш ч], [к о л е к ц' і й' а];
г) [д р' і б й' а з о к], [г о л у б й' а т н и к], [р о з: б р о й' е н и й'], [с і л': у].
9. Познач рядок, у якому всі букви позначають дзвінкі приголосні звуки.
а) а, ю, о, у, е;
б) д, з, в, б, м;
в) ж, п, р, т, ь;
г) ц, ф, х, ї, р.
10. Визнач рядок, у якому всі записані дієслова вказують на дію, що відбувається зараз.
а) зчистить, натисне, потягне, стукне;
б) вміли, шукали, доводили, жили;
в) в’яжуть, сиплять, розкопують, читають;
г) шепотіти, дармувати, засмучувати, зимувати.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г3 варіант
1. Визнач рядок, у якому вказано, до чого належать однорідні члени речення.
а) до одного слова;        
б) до кількох слів;                  
в) тільки до підмета;
г) тільки до присудка.
2. Познач рядок, у якому записана група іменників, з якою можна  утворити прикметники за допомогою суфіксів    -ськ-,   -зьк-,   -цьк- ?        а) вересень, Харків, вишня, солдат, сталь;
б) сусід, Росія, село, завод, Україна, козак;
в) бібліотека, тополя, калина, дуб, мисливець;
г) солома, м’ясо, море, місто, дерево.
3. Укажи рядок, у якому всі записані іменники належать до І відміни.
а) бригада, метелик, кишеня, тривога;
б) гірка, зірка, редиска, лоша;
в) неділя, усмішка, Микола, квітка;
г) крейда, хустка, ім’я, тополя.
4. Познач рядок, у якому всі  дієслова вжиті у формі інфінітиву.
а) блищать, випускають, звикають, доглядають;
б) блиск, випуск, звичка, догляд;
в) блищати, випускати, звикати, доглядати;
г) заблищить, випустять, звикнуть, доглядатимуть.
5. Познач рядок, у якому в усіх словах у орудному відмінку в закінченнях на місці пропусків слід написати букву е. (При потребі, користуйся словником).
а) секретар…м, Ігор…м, Володимир…м, комар…м, вівчар…м;
б) богатир…м, бондар…м, удар…м, снігур…м, аптекар…м;
в) весляр…м, виноградар…м, командир…м, столяр…м;
г) ліхтар…м, різьбяр…м, кобзар…м, лікар…м, аптекар…м.
6. Познач рядок, у якому на місці пропусків необхідно написати букву е(є).
а) диха…мо, мина…мо, розцвіта…мо, раді…те;
б) поясню…те, хвал…мо, стел…те, сто…те;
в) їд…те, морга…те, вч…шся, злаз…ш;
г) зміню…мося, звика…те, див…шся, підплива…те.
7.Визнач рядок, у якому всі записані слова є порядковими числівниками.
а) два, тисяча, двадцять, сорок;       
б) третій, восьмий, сотий,  десятий;
в) мій, твій, наш, ваш;
г) у, під, з-за, понад.
8. Укажи рядок, у якому вірно вказано відмінки прикметників поданого речення.
Поміж тонкими стеблинами сухої трави засяяла молода прозелень. 
а) О.в., З.в., Н.в.;
б) О.в., Р.в., Н.в.;
в) О.в., О.в., Н.в.;
г) Н.в., З.в., З.в.
9. Познач рядок, у якому всі записані дієслова є дієсловами майбутнього часу.
а) шануйте, пишіть, загинав, малював;
б) ловить, саджають, ганяються, випросиш.
в) сказав, писати, розмовляємо, будуть посміхатися;
г) поб’ють, буде жартувати, допомагатиме, торкнеться.
10. Познач рядок, у якому вірно визначено граматичні ознаки займенника, вжитого у поданому реченні.
У нас гарні оцінки з усіх предметів.
а) 2 особа, однини, родовий відмінок;
б) 1 особа однини, місцевий відмінок;
в) 1 особа множини, родовий відмінок;
г) 3 особа множини, родовий відмінок.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г4 варіант
1. Познач рядок, у якому в усіх словах у родовому відмінку в закінченнях на місці пропусків слід написати букви у, ю. (При потребі, користуйся словником).
а) ячмен…, сад…, дощ…, гром…, снігопад…;
б) степ… , горобц…, вітр…, сусід…,  ясен…, Херсон…;
в) Сибір…, прогрес…, жовтн…, слон…, пальц…;
г) сн… , Байкал…, піск…, спортсмен… , жайворонк….
2. Укажи рядок, у якому всі записані іменники належать до ІІ відміни.
а) взуття, крило, пісня, корабель;
б) січень, лютий, березень, портфель;
в) рушник, море, життя, козеня;
г) ліс, південь, молодість, жало.
3. Укажи рядок, у якому всі записані слова пишуться з апострофом.
а) роз…їзд, солов…ї, мавп…ячий, матір…ю;
б) цв…ях, р…ятувати, кур…ява; 
в) пам…ятник, сім…я, бар…єр, в…яз;
г) м…язи, об…єднати, з…їхати, корін…я.
4. Познач рядок, у якому на місці пропусків в усіх словах необхідно написати букву и(ї).
а) одяга…ться, бач…ш, зна…те, мина…мо;
б) грим…ш, вал…мо, сто…те, див…мося;
в) сі…те, їд…ш, малю…те, мрі…мо;
г) купа…мося, мир…мося, диха…те, люб…мо.
5. Визнач відмінки іменників у поданому реченні.
Дід Макар у крислатому солом’яному брилі походжає біля сільської криниці.
а) Н.в., Н.в., М.в., Р.в.;         
б) Д.в., Д.в., М.в., Р.в.;
в) Н.в., Д.в., М.в., З.в.;
г) Д.в., Д.в., О.в., З.в.
6. Визнач рядок, у якому записані дієслова змінюються за родами і числами.
а) читати, співати, дружити, перемагати;
б) стоїть, бачить, дзвенить, лякає;
в) підпустив, вибігла, заворушилося, шукали;
г) пояснення, мрія, зустріч, хвалько.
7. Укажи рядок, у якому вказано, як змінюються іменники.
а) за числами і відмінками;  
б) за родами і відмінками;   
в) за часами та числами;
г) за особами і відмінками.
8. Познач рядок, у якому вказано, якими членами речення можуть виступати однорідні члени.
а) лише другорядні члени речення;
б) лише підмети;        
в) лише присудки;
г) головні і другорядні члени речення.
9. Укажи рядок, у якому вірно визначено відмінки займенників.
Ми любимо читати казки. З них  ми вчимося бути людьми. Я вдячна їм за яскраві події.
а) Н.в., З.в., Н.в., Н.в., М.в.;
б) Н.в., Р.в., Н.в., Н.в., Д.в.;
в) Н.в., М.в., Н.в., Н.в., Д.в;
г) Н.в., З.в., Н.в., Н.в., Д.в.
10. Визнач рядок слів, у префіксах яких пишеться буква с.
а) …клювати, …хотіти, …худнути,  …терти, …формувати;          
б) …хопитися, …питати, …летіти, …пакувати, …плутатися;
в) …пекти, …малювати,  ро…клеїти, …шити, ро…морозити;
г)  ро…ливати,  … танцювати,  …пускатися, бе…козирка.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г  5 варіант
1. Познач рядок, у якому в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження приголосних.
а) осінь, успішність, блакить, скатерть, творчість;
б) тінь, піч, сіль, біль, річ, розкіш, емаль, подорож;
в) любов, верф, свіжість, гниль, старість, ожеледь;
г) кров, честь, лагідність, молодість, свіжість.
2. Дієслова у реченні виступають:
а) означенням;
б) підметом;
в) присудком;
г) другорядним членом речення.
3. Які з цих слів є числівниками?
а) вугілля, друкарня, лисиця,  скарб;
б) другий, тисячний, мільйон,  дев’ятий;
в) мій, ваш, я, їхній;
г) дніпровський, крижане, нічна, вузлуваті.
4. Дієслова теперішнього часу змінюються за:
а) особами та числами;
б) числами та родами;
в) не змінюються;
г) числами та відмінками.
5. Укажи рядок, у якому всі записані іменники належать до ІІІ відміни.
а) радість, місяць, старість, любов;
б) бандероль, портфель, лінія, подорож;
в) ожеледь, мати, жалість, гусінь;
г) промінь, ремінь, гостинець, сіль.
6. Між однорідними членами речення ставиться кома, якщо
а) є сполучник і
б) є сполучник та;
в) немає сполучників;
г) вони відповідають на однакове питання.
7. Познач рядок, у якому подані іменники, від  яких можна  утворити  прикметники  із   суфіксами  -ськ-,  -зьк-,   -цьк-.  
а) гори, завод, юнак, людина,  море;
б) сосна, літо, діти, сонце, степ;
в)) радість, ліс, шовк, берізка;
г) льон, ніч, хліб, осінь, поле.
8. Визнач рядок, у якому вірно визначено відмінки іменників у поданому реченні.
Матуся читала маленькій донечці цікаву казку про золоту рибку.
а) Н.в., О.в., З.в., Р.в.;
б) Н.в., Д.в., З.в., З.в.;
в) З.в., М.в., Р.в., З.в.;
г) Н.в., Д.в., З.в., Р.в..
9. Познач рядок з вірним твердженням.
а) Займенник – це частина мови, яка називає предмет.
б) Займенник – це частина мови, яка означає дію предмета.
в) Займенник – це частина мови, яка є службовою.
г) Займенник – це частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його.
10. Познач рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених літер необхідно написати букву е.
а) гард…роб, впер…д, вос…ни, т…л…грама, с…гнал;
б) р…спубліка, посеред…ні, т…л…фон, г…ктар, ок…ан;
в) м…ханік, р…волюція, д…ржава, інж…нер, попер…ду;
г) д…сц…пліна, ш…ренга, ц…мент, т…мп…ратура, гв…нтівка.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г
Немає коментарів:

Дописати коментар